соврем филос

Сравнение товаров (0)


Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики
Автор: Бадью А.

Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики

Ален Бадью — дивовижна постать сучасної філософії. Видатний філософ, нетривіальний математик, талановитий письменник і драматург, гострий памфлетист, радикальний політичний активіст, тонкий знавець мистецтва та психоаналізу.У книзі зібрані тексти одного надзвичайного періоду, що припадає на кінець 60-х років XX століття, коли Бадью починає свій інтелектуальний шлях. Контексти, що наддетермінують появу такої неоднорідної творчості й характеризують початок філософського шляху, — це специфічно французька «філософія концепту», французька традиція епістемологічної думки, інтелектуальний рух, що дістав назву «структуралізм», альтюсерівський марксизм, лаканівський психоаналіз. Але в першу чергу — математична логіка, що становить основу дослідження «Концепту моделі». Виходячи з того, що сучасна французька філософія пронизана двома тенденціями, які часто конфліктували між собою в історії, — філософією життя та філософією концепту, А. Бадью розглядає вихід за межі філософії як визначальний жест для перезаснування самої філософії.Для викладачів і студентів, науковців гуманітарних дисциплін, математиків, логіків, усіх, хто цікавиться проблемами філософії науки...

451грн.

О смелости в метафизике \Серия: Слово о сущем \СоС

915грн.

Негативная диалектика \Пер.Петренко \АП

1215грн.

Критика цинического разума \Лимбаха
Автор: Слотердайк Петер

Критика цинического разума \Лимбаха

..

1512грн.

Критика цинічного розуму
Автор: Слотердайк Петер

Критика цинічного розуму

Твір сучасного німецького філософа Петера Слотердайка "Критика цинічного розуму" з'явився під впливом ідей засновника німецької класичної філософії Імануїла Канта. Але на відміну від класика німецької філософії Петер Слотердайк дослідив цинізм у всіх його виявах - в політиці, філософії, культурі, журналістиці. Особливу увагу Слотердайк приділив розвінчанню фальші раціоналізму. В Європі ця праця набула значного розголосу і викликала полеміку. "Критика цинічного розуму" стала швидко знаною і часто цитованою. Для викладачів і студентів, науковців гуманітарних дисциплін і тих, хто цікавиться проблемами філософії та культурології...

915грн.

Феноменологія сприйняття \перекл. Йосипенко
Автор: Мерло-Понті \Мерло-Понти

Феноменологія сприйняття \перекл. Йосипенко

У книзі видатний французький мислитель Моріс Мерло-Понті (1908-1961) осмислює унікальний спосіб буття людини у світі та її взаємодії з ним.На основі критичного аналізу класичних новоєвропейських підходів, гештальттеорії, феноменології Е. Гуссерля, феноменологічних та екзистенціалістських кон­цепцій М. Гайдеґґера і Ж.-П. Сартра автор здійснює феноменологічний опис сприйняття як первісного, дорефлексивного зв’язку людини зі світом , в якому відбувається самовираження людини та конституювання світу культури.Для студентів та фахівців з філософії , психології, культуро­логії та широкого кола читачів...

915грн.

Введение в философию. \1998\зелен\обл.
Автор: Вундт В.

Введение в философию. \1998\зелен\обл.

Предлагаемая читателю книга представляет собой одно из наиболее известных и основательных «Введений в философию», изданных в нашем столетии. Вундт строит свое введение в философию на основании исторического подхода к предмету. В книге рассматриваются определения философии, отношения философии к науке и религии, проблема классификации наук. Основное содержание книги занимает очерк развития европейской философии от древних греков до нового времени и анализ главных философских направлений, где излагаются основные типы решений философских вопросов в трех областях философского знания: теории познания, метафизике и этике. Книга будет полезна студентам университетов и иных высших учебных заведений, где преподается философия, а также всем интересующимся данным предметом...

315грн.

Тирания момента
Автор: Эриксен Т.Х.

Тирания момента

Факс, электронная почта, мобильные телефоны, казалось бы, должны беречь наше время. Однако его становится все меньше. Почему? Этим вопросом задается автор книги, профессор социальной антропологии Университета Осло Т. Х. Эриксен. Он стремится найти решение труднейшей задачи: как подчинить себе бег времени, ускоряющийся по мере развития информационных технологий.Издание предназначено всем интересующимся проблемой того, как человек ощущает время, а это не только профессиональные социологи, политологи, психологи, но и самые широкие круги читателей, которые свыклись с мыслью: «Никогда ничего не успеваю».Впервые книга вышла в издательстве Aschehoug в Осло в 2001 г. под названием: Thomas Нylland Eriksen. Øyeblikkets tyranni.Содержание -ПредисловиеВведениеГлава 1ВЕК ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯГлава 2ЭПОХА КНИГ, ЧАСОВ И ДЕНЕГГлава 3СКОРОСТЬГлава 4ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯГлава 5ЭФФЕКТ ПИРАМИДЫГлава 6СИНДРОМ «ЛЕГО»Глава 7ПРЕИМУЩЕСТВА НЕСПЕШНОСТИСсылки..

215грн.

Избранное: личность и эрос
Автор: Яннарас Х

Избранное: личность и эрос

Христос Яннарас (род.1935) - современный греческий философ и православный богослов. Главная тема творчества Янараса - византийская богословская традиция, прочитанная как ответ на онтологическое вопрошание современной западной философии.По убеждению Яннараса, сегодня цивилизация Запада находится в состоянии кризиса. Его истоки восходят к эпохе разделения Церквей, когда Западный мир избрал свой духовный путь.Выходом из тупика могло бы стать открытие и усвоение западной цивилизацией того видения мира и человека, которое сложилось на православном Востоке и в основе которого находятся две фундаментальные категории: Личность и Эрос. СОДЕРЖАНИЕ:Хайдеггер и Ареопагит, или об отсутствии и непознаваемости Бога (1971)Часть I Нигилизм как теология отсутствия1. Метафизическое отрицание божественности Бога2. Историческая проповедь «смерти Бога»3. Нигилизм как предпосылка отсутствия и непознаваемости БогаЧасть II Апофатизм как теология непознаваемости1. Отрицание как отказ и как отречение2. «Нигилизм» богословского апофатизма3. Апофатическое знание как личное участие4. Апофатическое знание как эротическое общениеЛичность и Эрос (1976)ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮЧасть первая ЛИЧНОСТНЫЙ "СПОСОБ БЫТИЯ"Глава первая ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИГлава вторая УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИГлава третья ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТИ Часть вторая КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИГлава первая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОСМОСАГлава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА: ОТСУТСТВИЕГлава третья ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ: ПРИСУТСТВИЕЧасть третья "СЕМАНТИКА" ЛИЧНОСТНОГО ПРОЯВЛЕНИЯГлава первая ЛОГОС ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИГлава вторая ОБРАЗ (ИКОНА) КАК "СЕМАНТИКА" НЕ–УСЛОВНОГО ЛОГОСАГлава третья ОБ АНАЛОГИИ И ИЕРАРХИИЧасть четвертая ПАДЕНИЕ И НИЧТОГлава первая НИЧТО КАК "ВНЕ" ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯГлава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТОГлава третья ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТОВариации на тему «Песни Песней» - эссе о любви (1992)1. OUVERTURE2. MODULATIO3. APPOGGIATURA4. NOTES DE PASSAGE5. INTERVALLUM6. DIVERTIMENTIO7. PROMENADE PARMI LES TONS VOISINS8. SCHERZO9. STRETTO10. EXPOSITION AU RELATIF11. СОММА12. CANTUS FIRMUS13. RICERCARE14. REPRISE15. IМIТАТIОN16. DISSONANTIA17. CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANТЕ18. ТЕ DEUMПримечания..

1512грн.

Совершенная ясность. Основы жизненной философии / Перевод с английского
Автор: Шутц У.

Совершенная ясность. Основы жизненной философии / Перевод с английского

Уильям Шутц - доктор философии, преподавал и проводил исследования в Гарварде, Университете Калифорнии в Беркли, Университете Чикаго. В течении последниз двадцати лет был одним из лидеров гуманистической психологии.Объединяя принципы полной реализации внутреннего потенциала в интегративную теорию, У.Шутц создает фундамент для новой и увлекательной жизненной философии, основывающейся на правде, ответственности за себя, самоосознании и более глубоком понимании человеческих отношений.В новом издании "Совершенная ясность" приобретает еще больше значения, чем когда она впервые появилась в 1979 году. В настоящее время поразительные прорывы в движении человеческого потенциала начинают оказывать большое влияние на общество. "Совершенная ясность" - это одна из первых попыток синтезировать работу этого развития и сделать ее реальной...

315грн.

Избранное: Мир, светящийся  смыслом. / Пер. с нем. и англ.
Автор: Шюц А.

Избранное: Мир, светящийся смыслом. / Пер. с нем. и англ.

А.Шюц (1899—1959) — австрийский философ и социолог, последователь Гуссерля, основатель социальной феноменологии. В первой, высоко оцененной Гуссерлем, книге Шюца «Смысловое строение социального мира» (1932) заложены основные идеи, развитые в последующих работах. В книге предпринята попытка философского обоснования социальных наук на основе гуссерлевской описательной феноменологии. Тем самым Шюц стремился выполнить поставленную Гуссерлем задачу восстановления связи абстрактных научных категорий с «жизненным миром», понимаемым как мир непосредственной человеческой жизнедеятельности, мир культуры. В том вошли важнейшие работы А. Шюца: «Размышления о проблеме релевантности», «О множественных реальностях», «Символ, реальность и общество».СодержаниеМетодология социальных наукОбыденная и научная интерпретация человеческого действияФормирование понятия и теории в социальных наукахПроблема рациональности в социальном миреСоциальный мир и теория социального действияВыбор между проектами действияФеноменология и социальные наукиЗначение Э. Гуссерля для социальных наукОсновные понятия феноменологииФеноменология и социальные наукиТеория интерсубъективности Шелера и всеобщий тезис альтер эгоРазмышления о проблеме релевантностиГлава 1. Вводные замечанияГлава 2. Проблема Карнеада: вариации на темуГлава 3. Взаимозависимость систем релевантностиГлава 4. Запас наличного знания с точки зрения его происхожденияГлава 5. Затруднения в процессе отложения (знания)Глава 6. Структурная интерпретация запаса наличного знанияГлава 7. Биографическая ситуацияПроблемы природы социальной реальностиО множественных реальностяхСимвол, реальность и обществоПрикладная теорияЧужакВозвращающийся домой Хорошо информированный гражданинСовместное сотворение музыкиМоцарт и философыРавенство и смысловая структура социального мираТиресий, или наше знание будущих событийСмысловое строение социального мираПредисловиеПервая часть. Вводные изысканияВторая часть. Конституирование осмысленных переживаний в присущей им длительностиТретья часть. Основы теории понимания чужогоЧетвертая часть. Структурный анализ социального мираБлижайшее социальное окружение, более широкое социальное окружение, предшествующий социальный мирПятая часть. О некоторых фундаментальных проблемах понимающей социологииПримечанияН.М. Смирнова. Альфред Шюц на книжной полкеУказатель имен. Составитель И.А. Осиновская..

1315грн.

Диалектика просвещения. Философские фрагменты.
Автор: Хоркхаймер

Диалектика просвещения. Философские фрагменты.

Работа "Диалектика Просвещения", написанная совместно двумя ведущими теоретиками Франкфуртской школы М. Хоркхаймером и Т. В. Адорно, создавалась ими в эмиграции в США в годы 2-й мировой войны. Книга сразу же после публикации обрела значение одного из основных программных произведений критической теории общества, синкретически сочетавшей в себе принципы марксистской критики буржуазного общества, гегелевской диалектики и основные установки психоанализа Зигмунда Фрейда. По своей структуре книга является подборкой тематических разноплановых фрагментов. Возникающая при этом аналитическая перспектива по своей масштабности призвана соответствовать масштабности исследуемого феномена — катастрофической для цивилизации и культуры тенденции к превращению их исходных принципов в свою противоположность. Философия XX века характеризуется новым этапом западноевропейской, русской философии и связями с именами философов-экзистенциалистов, неофрейдистов, с идеями философии жизни, идеологии франкфуртской школы и т. д. Надо сказать, что наиболее последовательная и тотальная критика основных идей и культуры Просвещения содержится только в работе Т. В. Адорно и М. Хоркхаймера (1947). Главный смысл этой работы состоит в том, что "просвещение тоталитарно как ни одна из систем". В "Диалектике Просвещения" дана подробная критика научного и философского разума Нового времени...

1315грн.

Философия незавершенного модерна Ю.Хабермаса"
Автор: Фурс В.Н.

Философия незавершенного модерна Ю.Хабермаса"

Немецкий философ Юрген Хабермас является одним из наиболее значительных представителей западной философии последней трети XX века. Без концептуальных моделей, разработанных Хабермасом, невозможно представить себе панораму сегодняшнего состояния философии и социальных наук.Вместе с тем в постсоветском интеллектуальном пространстве многие знают о Хабермасе, но мало знакомы с его идеями в их подвижном единстве. Критическая литература о Хабермасе отстает от него самого, непрерывно развивающего свои взгляды. Этот очевидный дефицит и призвана в определенной мере восполнить данная книга, в которой в систематической форме представлена сложная и разветвленная философская концепция Хабермаса.На обложке использован фрагмент картины Ольги Гурко «Пассажир»...

615грн.

Моральное сознание и коммуникативное действие
Автор: Хабермас Ю.

Моральное сознание и коммуникативное действие

В первой статье я развиваю тезисы о разделении труда между философскими и эмпирическими исследованиями, вызванные примером генетической эпистемологии Жана Пиаже. Во второй, используя в качестве модели теорию морального развития Лоренса Кольберга, я пытаюсь прояснить взаимосвязь причинно-следственных объяснений и гипотетических реконструкций. Третья статья первоначально была предназначена для юбилейного сборника, посвященного Карлу-Отто Апелю; она должна помочь дальнейшему прояснению начал этики дискурса. Наконец, я был бы благодарен, если бы заглавная статья была воспринята как выражение доброй воли, направленной на то, чтобы (с позиции одной из сторон) применить на практике предложенное разделение труда...

1512грн.

Критика цинического разума \Philosophy
Автор: Слотердайк Петер

Критика цинического разума \Philosophy

"Философия улицы!" - так говорили о книге Петера Слотердайка, имея в виду философию, вышедшую за стены библиотек и университетских аудиторий. В отличие от академических работ, книга Слотердайка вызывала интерес по нескольким причинам: она сняла у молодых интеллектуалов комплекс вины за происходящее в мире, позволила совершать "реальные" поступки, не отказываясь от моральных принципов. Только моральный троечник имеет возможность самосовершенствоваться.Глубокая, ироничная и веселая книга профессора П.Слотердайка, автора книг "Мыслитель на сцене. Материализм Ницше", "Серьезная причина быть вместе", "Солнце и смерть. Диалогические исследования" и др., с интересом и удовольствием будет прочитана и профессиональными философами, и любителями...

1512грн.

Критика цинического разума
Автор: Слотердайк Петер

Критика цинического разума

Книга посвящена изучению разнообразных проявлений цинического сознания в искусстве, философии, политике и повседневности и обоснованию противостоящей им активной и плодотворной кинической (то есть восходящей к кинику Диогену, фигура которого на этих страницах представляет alter ego автора) позиции...

1615грн.

Избранные труды. 1996
Автор: Пятигорский А

Избранные труды. 1996

"Избранные труды" крупнейшего русского философа, профессора Лондонского университета, Александра Моисеевича Пятигорского (род. 1929 г.) объединяют работы более чем за 30 лет. От статей периода участия автора (до »миграции в 1974 г.) в Московско-тартуской семиотической школе - и до создания собственной оригинальной философии. Фундаментальные монография остаются за пределами тома. Последний включает статьи из труднодоступных эмигрантских журналов 70-80 годов ("Континент”, "Синтаксис", "Беседа" и др.), выступления по радио "Свобода" и ВВС, интервью, прозу и статьи по самым разным философским проблемам. Издание подобного рода - впервые. Благодаря широкому и яркому подбору материала, книга удовлетворит интересы самой разнообразной аудитории...

951грн.

Дегуманизация искусства. \+Восстание масс +Человек и люди
Автор: Ортега-и-Гассет

Дегуманизация искусства. \+Восстание масс +Человек и люди

Сборник. Перевод с испанского. Составление И. Тертерян и Н. Матяш. Послесловие Н. Матяш.Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) принадлежит к числу наиболее известных западных мыслителей XX века. Его идеи в области философии, истории, социологии, эстетики оказали влияние на определенные круги европейской и американской буржуазной интеллигенции. Ортега не отрицал ни содержательности, ни общественной значимости искусства; напротив, в великих произведениях прошлого он пытался обнаружить образное претворение исторических судеб нации. Поддерживая авангардистские художественные эксперименты, он ценил в них прежде всего протест против буржуазного опошления искусства, против влияния натурализма. В сборник вошли основные работы («Дегуманизация искусства», «Восстание масс», «Человек и люди» и др.), написанные в разные годы; они позволяют проследить эволюцию мысли философа...

815грн.

Сумерки богов.
Автор: Ницше

Сумерки богов.

В книгу включены произведения видных западных мыслителей - Ф.Ницше, 3.Фрейда, Э.Фромма, А.Камю, Ж.П.Сартра, которые подвергают критике религиозные идеи. Некоторые из этих произведений публикуются на русском языке впервые.Рассчитана на пропагандистов, преподавателей и студентов вузов, на всех интересующихся атеистической проблематикой...

315грн.

Манифест персонализма
Автор: Мунье Э.

Манифест персонализма

Издание включает важнейшие произведения Э. Мунье (1905–1950), основоположника и главного теоретика французского персонализма. Созданные в драматический период истории Франции они ярко передают колорит времени. В них развиты основные темы персоналистской философии: духовный мир личности, межчеловеческое общение, свобода и необходимость, вера и знание, выбор и ответственность.С позиций личностного существования рассматриваются также проблемы социальной революции, государства, власти, демократии, национальных отношений.Главной же темой остается положение личности в современном мире, смысл ее жизни и деятельности. Большинство произведений, вошедших в издание, впервые публикуется в переводе на русский язык...

815грн.

Показаны с 1 по 21 из 45 (3 страниц)